Karlskoga kommun

Telefon
0586-610 00 (växel)
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.

Växelns öppettider (ordinarie):
Måndag - torsdag 07.30 - 16.30
Fredag 07.30 - 16.00
Dag före helgdag: 07.30-12.00

Fler kontaktuppgifter

Nämnden sammanträder

Ordföranden i nämnden har ansvar för att de ärenden som styrelsen/nämnden ska ta beslut om är beredda, det vill säga att kallelsen innehåller de uppgifter som krävs för att kunna ta beslut.

Ledamöterna får en kallelse (med föredragningslista och handlingarna) till sammanträden sju dagar före sammanträdet. Sammanträdetshandlingar finns på Kommunstyrelsens ledningskontor, kansliavdelningen. Kallelse och protokoll finns även tillgängliga här på hemsidan.

Kommunfullmäktige beslutar i alla stora och övergripande frågor till exempel hur mycket vi ska betala i kommunalskatt, hur mycket barnomsorgen får kosta, hur kommunen ska organisera sin verksamhet och mycket, mycket mer. Kommunfullmäktige beslutar också om kommunens budget och fördelar pengar mellan de olika nämnderna för deras verksamhet.

Beroende på ärendets art tas de politiska besluten på olika nivåer. För ärenden där de slutliga besluten tas gäller beredningstvång, vilket innebär att ärendet först ska beredas av den nämnd eller styrelse där det hör hemma. Efter nämndens beredning måste ärendet passera kommunstyrelsen, som har ansvar för att ärenden till kommunfullmäktige är fullständiga.

Uppdaterad 2012-05-11 av Lisa Härdne

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Pool  |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook