Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

28 mars 2013

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Fikamöte på Möckelngymnasiet mellan ungdomar och politiker

16 ungdomar och politiker träffades under tisdagen i Möckelngymnasiets cafeteria i Degerfors för att samtala kring lokala ungdomsfrågor och bildandet av ett ungdomsråd.

Kung:D (Karlskoga och Degerfors ungdomspanel) inledde med att berätta om sin verksamhet, då de är i uppstarten av att bilda ett ungdomsråd i Karlskoga och Degerfors. Bland annat har man ett ungdomsråd i Umeå som förebild som har runt 20 aktiva och 400 stödmedlemmar. Kung:D har även varit på utbildning i Ljungby arrangerat av Sveriges ungdomsråd där de fått lära sig många tips om bildandet av ungdomsråd. Kung:Ds vision är att få många ungdomar intresserade av att påverka vad som händer lokalt och få andra att förstå att politik inte behöver vara något ”tråkigt”, utan att man faktiskt kan få saker att hända snabbt genom att bara föra fram sin åsikt.

Politikerna på plats betonade vikten av att ha ett organiserat ungdomsråd i kommunerna att ha som ett bollplank att lösa olika problem tillsammans med. En önskvärd utformning av ett ungdomsråd är att det ska ha samma status som exempelvis handikappsrådet och pensionärsrådet som företräder en större grupp och kan föra deras talan, vilket är önskvärt ur en kommunalpolitisk synvinkel.

Ungdomsrådet som redan finns i Degerfors har konkret fått saker att hända inom politiken, ett exempel som togs upp var en önskan om en grillplats i Kanadaskogen som man upplevde saknas i samband med att man skulle anordna en grillkväll. Detta togs upp på ett bra exempel där man kan få konkreta saker att hända politiskt genom att säga vad man tycker. Ungdomsrådet i Degerfors planerar även genomföra ett flertal aktiviteter för ungdomar, såsom trivselkväll, turneringar och resor.


Läs mer här.länk till annan webbplats

Uppdaterad 2013-04-05 av Lena Edlund