Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Långsiktigt mål: 100 % kretslopp

Kommunens långsiktiga mål till år 2027 är att allt avfall ska ingå i ett kretslopp, inget blir över. 100% kretslopp 0% restprodukt.

Vårat långsiktiga mål för avfallshanteringen i Karlskoga kommun är 100 procent kretslopp 0 procent restprodukt. Målet är högt satt, nästan onåbart. Tanken är att så länge vi inte har nått målet så måste vi fortsätta att jobba med frågorna. Målet ska ha nåtts 2027, men innan dess kommer vi ha reviderat avfallsplanen ett flertal gånger.
 
Eftersom avfallshanteringen är en grundbult för att nå en hållbar utveckling grundar sig visionen på den hållbara utvecklingens tre dimensioner: den ekonomiska, den sociala, den ekologiska.

Den ekonomiska

Hela avfallshanteringen är en effektiv process där nya råvaror skapas. I Karlskoga hamnar allt avfall i kretsloppet. Sorterings- och retursystemen är väl utvecklade för att underlätta människors vardag och samtidigt miljöanpassade och lättarbetade. Insamlat avfall fraktas till moderna och energieffektiva behandlingsanläggningar där bästa möjliga teknik alltid eftersträvas. Varje avfallsfraktion hanteras utifrån sina egenskaper och målet är att i varje behandlingssteg förlora så lite energi som möjligt

Den sociala

Människan står i centrum för avfallshanteringen i Karlskoga. Utan brukarnas medverkan når vi inte fram. Genom information och kommunikation har vi höjt kunskapsnivån och medvetenheten hos våra brukare så att de vill göra rätt. Genom att ha utformat enkla insamlingssystem så gör alla rätt.

Den ekologiska

Vår största bedrift är att vi har lyckats med att avgifta kretsloppet. Genom att satsa på kunskapsspridning och välutvecklade insamlingssystem hamnar allt farligt avfall i ett separat system, där det tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Dessutom har det farliga avfallet minskat i mängd.

Uppdaterad 2017-01-02