Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Avfallstaxa

Sophämtning är en taxefinansierad verksamhet, vilket innebär att brukarna betalar en avgift för  tjänsten. Avfallstaxan ska stimulera till långsiktigt hållbara lösningar.

Det är inte tillåtet att ta ut för stora renhållningsavgifter för att finansiera annan kommunal verksamhet. Däremot måste inte varje sopkärl vara självfinansierat utan taxan kan användas för att stimulera ett önskat beteende. Förutom hämtning och behandling ingår delvis verksamheten vid återvinningscentralen på Mosserud i den kostnad som betalas av renhållningsavgiften.
 
En ny avfallstaxa antogs av kommunfullmäktige 27 maj 2014.

Uppdaterad 2016-06-27