Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Sopbil som körs på biogas.

Hämtning

Kommunen har ansvar för insamling av hushållsavfall. Men varje hushåll har ansvar för att källsortera avfallet.

Kommunalt monopol råder på hämtning av hushållsavfall. Det innebär att det bara är den entreprenör som kommunen har avtal med som får hämta avfall från hushållen. I Karlskoga kommun sköts hämtningen av Karlskoga Energi & Miljö AB, som är ett helägt kommunalt bolag.

Normalt hämtningsintervall för avfall från villor är var annan veckalänk till annan webbplats.

Är du duktig på att sortera?

Om man sorterar sitt avfall så behöver det inte bli så mycket kvar att lägga i den gröna tunnan, den tunna som är avsedd för brännbart avfall. Får du lite avfall kanske du kan dela soptunnor med din granne och på så vis minska utgifterna för sophämtningen. ​Kontakta kundtjänsten på Karlskoga Energi och Miljö, 0586-750 100, så hjälper de dig med hur du ska göra.

Mer information om hämtning hittar du på Karlskoga energi och miljös hemsida.

Uppdaterad 2017-06-01