Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Sopsortering

Sopsortering är en prioriterad fråga i Karlskoga kommun. Karlskoga kommuns avfallsplan har högt satta mål för matavfalls- och sopsortering, högre än lagstiftningen.

Flera av kommunens verksamheter har idag en komplett sopsortering. Tanken är förstås att alla verksamheter ska ha det.

Komplett sopsortering efter 2013

I avfallsplanen som antogs i Karlskoga kommun 2009 framgår att samtliga kommunala verksamheter ska ha en komplett sopsortering vid utgången av 2013. Likaså framgår att samtliga privata hushåll ska sortera ut sitt matavfall vid utgången av 2013. Avfallsplanen har högt uppsatta mål med komplett sopsortering vilket är högre krav än lagstiftningen.

Avfallssamordnare hjälper verksamheterna

För att hjälpa verksamheterna klara detta har miljökontoret två avfallssamordnare anställda. Dessa jobbar med att hjälpa personalen ute i verksamheten med avfallsfrågorna för att uppfylla kraven på komplett sopsortering.

Uppdaterad 2016-01-20