Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Biltvätt

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller parkeringsplatsen. Smutsigt tvättvatten innehållande kemikalier, metaller och oljerester som är skadliga för människan och miljön riskerar då att rinna ner i vattendrag och sjöar via dagvattenbrunnarna. Vi hänvisar istället till en biltvättanläggning.

Tvätta istället din bil i en biltvättanläggning, automatisk eller gör-det-själv. Där tas det smutsiga tvättvattnet om hand och renas.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

När du tvättar bilen använd miljöanpassade bilvårdsprodukter. I dag finns det miljömärkta produkter för biltvätt, avfettning, bilvax med mera.

I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter i miljön. Även miljöanpassade bilschampon, tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner. Använd alltid miljöanpassade avfettningsmedel och tänk på att det är i regel bara under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

Bilvax skyddar mot smuts

Tänk på att ett lager vax skyddar bilen och gör att du inte behöver tvätta den så ofta.

Vi svenskar tvättar sammanlagt bilen ungefär 30 miljoner gånger per år. 2/3 av tvättarna sker på gatan. Tvättvattnet från biltvättning på gatan innehåller totalt ca 2 000 ton olja, över 5 ton tungmetaller som zink, krom, nickel, bly och kadmium och 5000 ton rengöringskemikalier.

Om du måste tvätta hemma

Tvätta inte bilen på asfalterade ytor eftersom tvättvattnet då rinner rakt ut i dagvattenbrunnar och släpps orenat ut i sjöar och vattendrag.

Om du måste tvätta bilen hemma vid något enstaka tillfälle så är det bästa alternativet att göra det på en grusplan eller gräsmatta som ligger långt från vattendrag, dagvattenbrunnar och dricksvattenbrunnar. Grusplaner och gräsmattor kan delvis fånga upp föroreningarna och bryta ned eller fastlägga dem. Det bästa är att endast spola av bilen med vatten och undvika att använda bilvårdsmedel. Om du måste använda bilvårdsmedel, välj miljöanpassade produkter och använd inte avfettningsmedel.

 

Uppdaterad 2017-09-15