Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Eldning

Du får elda i kommunen så länge det inte orsakar någon störning för grannar eller räddningstjänsten har meddelat ett eldningsförbud.

Eldning av trädgårdsavfall

Helst ska trädgårdsavfall komposteras eller lämnas på Mosserud avfallsstation. Trädgårdsavfall får eldas förutsatt att det inte råder eldningsförbud. Ett eventuellt eldningsförbud meddelas av räddningstjänsten. Är du osäker på om det råder förbud just nu så kontakta räddningstjänsten på numret 019-189 905.

Ha alltid vatten nära till hands och visa hänsyn för andra. Informera gärna grannarna innan du eldar och elda inte om det blåser mycket eller om trädgårdsavfallet är blött. När du är klar: Använd rikligt med vatten och kontrollera någon timme senare att elden verkligen är släckt.

Om du blir störd av din grannes eldande bör du i första hand prata med grannen i fråga. Detsamma om han eller hon eldar annat avfall än trädgårdsavfall. Om denne inte slutar kan du anmäla grannen till miljökontoret. Inspektörer från miljökontoret kommer då fotografera eldningen och kan göra en polisanmälan.

Elding med ved

Om du störs av rök från vedeldade hus ska du i första hand ta kontakt med den boende. I de allra flesta fall räcker ett påpekande för att situationen ska förbättras. Om störningen fortsätter ändå och det inte är en tillfällig eldning kan du lämna ett klagomål hos miljökontoret. Detta vidarebefordras sedan till eldaren tillsammans med information om eldning. Om eldandet fortsätter på ett sätt som stör närboende kan miljökontoret komma på inspektion.

Vid vedeldning ska torr ved (18 % fukt) som lagrats luftigt utan presenning i minst ett år användas. Det ska vara god lufttillförsel och hög temperatur i eldstaden för att få en bra förbränning. Så kallad pyreldning är inte tillåtet. Det är också förbjudet att elda med impregnerat eller målat virke samt hushållssopor. Ett bra tecken är att röken ska vara osynlig på sommaren och vit på vintern.

Vedeldning som uppvärmning av hus ska ske i en miljögodkänd panna och ska vara försedd med ackumulatortank.

Trivseleldning av ved inomhus ska inte ske oftare än två gånger i veckan och max 8 timmar i sträck. Vid strömavbrott gäller dock inga begränsningar.

Minskade utsläpp om du tänder brasan i toppen

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet.

Viktiga saker att tänka på är att ha lagom torr ved, god lufttillförsel och ser till att stapla brasan luftigt. Bäst förbränning och minst föroreningar blir det om man tänder brasan i toppen, vilket många inte vet om.

Fler råd och mer information om hur du kan minska utsläppen från vedeldning hittar du på naturvårdsverkets hemsida.länk till annan webbplats

Uppdaterad 2017-12-21