Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

PCB

Inventering och sanering av PCB i fogmassor

Du som äger industribyggnader eller flerbostadshus som är byggda eller renoverade under åren 1956-1973 är skyldig att inventera dessa.

Vad är PCB 

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som började framställas och användas på 1930-talet. PCB har använts i Sverige i huvudsak under 60-talet som mjukgörare i fogmassor och kan finnas på fasader, runt fönster, i golv- och förseglingsmassor samt som förseglingsmassor i isolerrutor. PCB kan även finnas i transformatorer och kondensatorer.

1972 förbjöds användningen av PCB i fog- och golvmassor eftersom man upptäckte att det gav skada på djur och människor.

Syftet med de nya reglerna är att:

  • ytterligare begränsa pågående spridning av PCB till miljön. Denna spridning är ett hot mot människors hälsa via kosten och också mot djur som står högt upp i näringskedjan, till exempel säl, utter och havsörn.
  • förebygga spridning av PCB i samband med felaktig hantering av bygg- och rivningsavfall.
  • reducera en mindre men onödig källa till direkt exponering via inandningsluft i bostäder och på arbetsplatser.

Sanering

Anmäl sanering Skicka in en anmälan om sanering till miljökontoret senast 3 veckor innan saneringsstart.

Utför sanering Sanera senast den 30 juni 2014 alt. 2016

  • Industribyggnad byggd/renoverad 1956—1973 ska vara sanerad senast den 30 juni 2016
  • Annan byggnad byggd/renoverad 1956—1969 ska vara sanerad senast den 30 juni 2014
  • Annan byggnad byggd/renoverad 1970—1973 ska vara sanerad senast den 30 juni 2016

Slutrapportera Rapportera avslutad sanering till miljökontoret


Uppdaterad 2016-10-24