Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Radon

Radon är en osynlig och luktfri gas som kan orsaka lungcancer. Radon bildas när grundämnet radium sönderfaller. Radium finns överallt i naturen, mer eller mindre koncentrerat. Radon i våra bostäder kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Det är fastighetsägarens ansvar att utföra en radonmätning.

Perioden oktober - april det den tid på året som man kan mäta radonhalten i bostäder. En mätning genomförs under två till tre månader under denna period.

Fastighetsägarens ansvar

Är du villaägare är det ditt eget ansvar att göra en mätning för att säkerställa att du och eventuella andra som bor där inte blir sjuka. Om du bor i hyresrätt kan du vända dig till din hyresvärd för att få veta radonhalten i bostaden. Bor du i bostadsrätt så är det föreningens ansvar. Äger du ett flerbostadshus har du även ansvar för andra människors hälsa och bör därför göra en radonmätning. För att säkerställa att detta följs begär Karlskoga kommun in uppgifter om radonhalten från fastighetsägare till flerbostadshus.

Särskilt viktigt i högriskområden och vid nyinköp eller ändring

Särskilt viktigt att göra en radonmätning är det för dig som har ett hus i något av kommunens högriskområden för markradon eller har ett hus som är byggt med blåbetong. Mät också gärna om du köper ett hus, bygger ett nytt eller bygger om ditt hus eller ändrar ventilations- eller uppvärmningssystem.

Så gör du för att mäta

För att vara säker på att din bostad inte innehåller höga halter av radongas bör du göra en mätning. Ta kontakt med ett ackrediterat mätföretag för mätning av radon i bostad eller ett ackrediterat vattenlaboratorium för mätning av radon i vatten. En mätning genomförs under två till tre månader under perioden oktober - april. Ska du till exempel köpa hus och inte har tid att vänta kan du göra en kortare mätning under 2 till 10 dagar. En sådan mätning går till på liknande sätt som en långtidsmätning men ger endast ett ungefärligt radonvärde.

Risker med radon

Radongasen sönderfaller till radondöttrar (metalljoner) och joniserande strålning avges. Radon och radondöttrar följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. Lungorna kan därför skadas och lungcancer uppkomma.
  
I jämförelse med dålig kost, rökning, och solens strålar är radonstrålningen i de flesta fall ingen stor riskkälla. Men bor man under lång tid i ett hus med höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Man uppskattar att ca 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusluften. Av dessa fall är 90% rökare.

Radon i Karlskoga kommun

Risken för markradon är i Karlskoga innerstad störst på Rävåskullen samt i ett stråk i Sandviken, övriga delar av kommunen är till största del lågriskområden för markradon. På landsbygden är risken med markradon högre i Linnebäcksåsen och Lokaåsen. Ett riskområde finns även i norra kommundelen men detta område är till största delen obebyggt. Se karta "Potentiella radonriskområden i Karlskoga kommun". För en karta över riskområdena i tätorten se här. Gränserna för området är uppskattade och ska endast ses som riktmärken.

Radon kan även komma från byggnadsmaterialet blå lättbetong som användes mellan 1926-1974. Blåbetong kan finnas i både ytter- och innerväggar samt i bjälklag och kan vid dålig luftväxling ge höga radongashalter i inomhusluften.
 
Har man egen djupborrad brunn med radonhaltigt vatten kan också vattnet vara en källa till radon inomhus.

Uppdaterad 2018-12-03