Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Sotning

En stor del av alla bränder i bostadshus är eldstadsrelaterade. Sotning är därmed en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Det är kommunen som ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. I Karlskoga är ansvaret delegerat till kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst.

Alla förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler ska, enligt lagen om skydd mot olyckor, sotas och brandskyddskontrolleras. Exempel på förbränningsanordningar är värmepannor och lokaleldstäder som braskaminer och kakelugnar.

Värmekällor som luft-, berg- och fjärrvärme berörs inte av lagen om skydd mot olyckor eftersom de inte är förbränningsanordningar, därmed krävs inte sotning eller brandskyddskontroll av dessa.

Sotning och brandskyddskontroll

Sotningsverksamheten består av två delar. Den ena är sotning (rengöring) och det andra brandskyddskontroll. Sotning handlar om ta bort sotavlagringar i eldstad eller skorsten. Brandskyddskontrollen handlar om att kontrollera så att anläggningen är brandsäker. Båda är viktiga för att förebygga brand.

Hur funkar det?

När det är dags för sotning eller brandskyddskontroll får du som fastighetsägare ett brev i brevlådan från sotningsentreprenören.

Entreprenören försöker ofta att utföra sotning och brandskyddskontroll samtidigt om det är möjligt men ibland kan det behöva utföras vid olika tillfällen. Det beror på att sotning ska utföras 1-4 gånger per år (beroende på förbränningsanordning) och brandskyddskontroll var tredje eller var sjätte år (beroende på förbränningsanordning). Det kan också bero på att det är olika kompetenskrav på den som utför sotning och den som utför brandskyddskontroll.

Kontakta sotaren vid frågor och husköp

Det är viktigt att meddela sotningsentreprenören när du köper hus så att du finns med i deras register. Passa också på att fråga sotningsentreprenören om husets eldstad och skorsten är okej att använda. Du kan också ställa dessa frågor till fastighetsmäklaren inför ett husköp.

Hitta sotare och mer information

Bergslagens Räddningstjänst webbplats hittar du information om vilka sotningsentreprenörer du kan vända dig till.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan också läsa mer om sotning på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad 2017-01-02