Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Illustrationen visar shared space/gångfartsområdet som ska utformas på Urbrinken.

Alfred Nobels torg

Arbetet runt Alfred Nobels torg fortsätter. Under byggtiden är området runt Alfred Nobels torg avstäng och det innebär att framkomligheten och parkeringsmöjligheterna runt torget är begränsade.

Det nya gångfartsområdet vid Alfred Nobels torg invigs den 1 juni. Under tiden arbetet pågår, kommer Urbrinken och Stadshusgatan vara avstängda och trafiken dirigeras om.

Frågor och svar om ombyggnationen och det gångfartsområde som ska utformas intill Alfred Nobels torg.

Begränsad framkomlighet och parkeringsmöjligheter

Under byggtiden kommer det vara begränsad framkomlighet på torget och parkeringsplatserna där är inte tillgängliga. På Stadshusgatan kommer det under byggtiden att finnas möjlighet för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade att parkera i högst tre timmar där parkeringsförbud råder. Hyresgäster i parkeringsgaraget får åka in på Stadshusgatan från motsatt sida än de brukar, alltså från Kyrkotorpsgatan och sedan vidare ner i garaget.

Karta som visar hur fordonstrafik får köra under byggtiden.öppnas i nytt fönster

Karta som visar hur fordonstrafik får köra i centrum efter ombyggnationen.
öppnas i nytt fönster

Kollektivtrafiken

Under tiden ombyggnationen pågår trafikeras inte busshållplatsen på Alfred Nobels torg. För mer information om busstrafiken se Länstrafikens hemsida.

Detaljerna på gångfartsområdet

Belysning

Tre stycken svarta belysningsstolpar har placerats ut på gångfartsområdet. Lamporna har utbytbara filter som skapar olika mönster på marken. Dessa är riktade mot de delar på gångfartsområdet där gående och fordonstrafik möts i hög utsträckning. Genom att lysa upp de områdena extra ökar tryggheten på ytan.

Bland de gröna bladen i planteringsytorna sitter lampor som lyser upp träden underifrån och under bänkarna sätts också belysning in. Det är också exempel på detaljer som bidrar till att skapa trivsel och trygghet i centrum samtidigt som de vackra träden framhävs.

Bänkar och sittplatser

Fördelat över hela gångfartsområdet placeras bänkar ut, det blir sittplatser både med och utan ryggstöd. För att öka tillgängligheten så har alla sittplatser armstöd, för att underlätta för den som slagit sig ner, att sedan ta sig upp igen.

Träd och växtlighet

Trädstorten som placerats ut i planteringsytorna heter Amelanchier Robin Hill och blomknopparna som tittar fram under april och maj är ljust rosa i färgen och slår sedan ut i helvita blommor. Under sommaren när trädet tappat sina blommor kan vi njuta av ett friskt och grönt bladverk som under hösten lyser upp i gula och röda höstfärger. Det innebär att vi kommer kunna njuta av trädet på olika sätt under en stor del av året. Trädet kommer också få små mörka bär, som är ätbara och även nyttiga.

Förutom träden har en marktäckande perenn tagit plats i planteringsytorna, som tillsammans med träden ger ett härligt grönt inslag i centrum.

Illustrationen visar shared space/gångfartsområdet på Urbriken.

Etapp 1 av 3

Planen för ombyggnationen av Alfred Nobels torg är uppdelad i tre etapper. Den första etappen, som är beslutad i kommunfullmäktige i december 2016, sträcker sig från hösten 2017 och fortsätter under 2018 och innebär en rad förändringar:

  • Flytt av gång- och cykelväg från Alfred Nobels torg till Bergsmansgatan.
  • Utformning av shared space/gångfartsområdet på Urbrinken.
  • Torgets sydvästra hörn - markarbete samt utplacering av skulptur "Tonåringar".
  • Utformning av tre nya parkeringsplatser för rörelsehindrade på Stadshusgatan.

Tanken är också att parkering och trafik ska minska på torget och istället flyttas till platser i anslutning till torget. En förändring jämfört med det ursprungliga utformningsförslaget är placeringen av handikapparkeringen, som nu ska bli på Stadshusgatan. Det kommer totalt att finnas fem handikapplatser där efter ombyggnationen, två sedan tidigare samt tre stycken som tillkommer. Valet av plats för handikapparkeringen har förankrats med rådet för funktionshinderfrågor.

Beräknad kostnad

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett och bedömt kostnader för projektering och genomförande och bedömer att en ombyggnation av Alfred Nobels torg kommer att kosta cirka 14,9 miljoner kronor. I beräkningen ingår markarbeten, flytt av cykelbana, flytt av en hållplats, växtbäddar, sittbänkar, aktivitetsyta, gestaltning, belysning, glasskiosk samt ny beläggning på vissa delar av torgytan.

Bakgrund - medborgardialog och återkoppling

Grundtanken med ombyggnationen av Alfred Nobels torg är att skapa ett tillgängligt och attraktivt torg för alla. För att minska trafikflödet på torget ska ett shared space-område utformas. Där samsas alla trafikanter, men det är gångfart som gäller.

Våren 2013 genomförde Karlskoga kommun en medborgardialog om Alfred Nobels torg i syfte att ta ett samlat grepp kring Alfred Nobels torg och ta reda på vilket slags torg Karlskogaborna vill ha.

Efter att medborgardialogen genomförts arbetade Karlskoga kommun fram ett förslag till utformning. Våren 2016 ställdes utformningsförslaget ut för allmänheten under för att se om det går i linje med Karlskogabornas önskemål.

Synpunkterna som kom in till kommunen under återkopplingsperioden sammanställdes i en rapport som har legat till grund för den revidering som gjorts av utformningsförslaget.

Uppdaterad 2018-05-24

Senaste nytt

Nu är vi inne på slutspurten av ombyggnationen. Fredag den 1 juni är det invigning klockan 15.00. Välkomna!

Efter invigningen, mellan klockan 15.00-18.00 finns representanter från Karlskoga kommun på torget för att svara på frågor och funderingar om det nya gångfartsområdet. Hoppas vi ses där!