Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Lantmäteri och mätning

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. I Karlskoga kommun finns det cirka 10 000 fastigheter. Till en fastighet hör ofta byggnader och anläggningar som finns på fastigheten. Förändringar i fastighetsindelningen sker genom en lantmäteriförrättning.

Karlskoga är en av flera kommuner som har en egen kommunal lantmäterimyndighet. Hos den kommunala lantmäterimyndigheten kan du få hjälp med frågor kring din fastighet inom Karlskoga kommun. Hit vänder du dig om fastighetsindelningen behöver förändras eller andra fastighetsrelaterade frågor. Om det finns oklarheter avseende fastighetsgränser eller servitut kan vända dig till oss.

Läs mer om lantmäteriförrättningar och annan service som Karlskogas kommunala lantmäterimyndighet erbjuder.

Karlskoga kommun utför olika typer av inmätningar, inför till exempel nybyggnationer. Mätning görs också på uppdrag av kommunens lantmäterimyndighet.

Läs mer om den mätning Karlskoga kommun erbjuder.

Uppdaterad 2016-12-22