Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Avslutade stadsplaneringsprojekt

På denna sida redovisas avslutade samhällsbyggnadsprojekt som kommunen har arbetat med.

Alfred Nobels torg

Den 20 december antog kommunfullmäktige i Karlskoga planprogram och utformningsförslag för Alfred Nobels torg. För att kunna genomföra de förändringar som föreslås i planprogrammet och utformningsförslaget behövde en ny detaljplan upprättas. Detaljplanen vann laga kraft den 5 juli 2017 och nu sker projektering inför ombyggnationen.

Projektet avslutades 2017

Grönfeltsgården, del av Bregården 2:69

Samhällsbyggnadsnämnden i Karlskoga kommun antog den 13 september 2016 detaljplanen för Grönfeltsgården, del av Bregården 2:69, Karlskoga kommun. Beslutet vann laga kraft den 20 oktober 2016.

Projektet avslutades 2016

Karlskogas nya förskola i Baggängen

Under 2016 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda utbyggnadsmöjligheter för samtliga förskolor i Karlskoga. Syftet var att utreda utbyggnadsmöjligheter på samtliga förskolor i Karlskoga. Rapporten antogs av kommunstyrelsen den 15 december 2016 och vidare uppdrag gravs att upprätta en ny detaljplan för en ny förskola i Baggängen. Detaljplanen för den nya förskolan antogs av Samhällsbyggnadsförvaltningen den 13 juni 2017 och vann laga kraft den 5 juli 2017.

Projektet avslutades 2017

Loviselund - Skolgärdet del av Bofors 2:19 m.fl.

Samhällsbyggnadsnämnden i Karlskoga kommun antog den 11 oktober 2016 detaljplan för Loviselund - Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Beslutet vann laga kraft den 8 november 2016.

Projektet avslutades 2016

Loviselund

Staren 5, Karlskoga centrum

Ett projekt påbörjades hösten år 2016 för att omställa kontors- och verksamhetslokalerna i huvudbyggnaden på fastigheten Staren 5 till bostäder. Projektet innebär inlednings att ny detaljplan behöver tas fram, som ändrar markanvändningen från allmänt ändamål (verksamhet) till bostäder. Detaljplanen vann laga kraft den 5 juli 2017.

Projektet avslutades 2017

Uppdaterad 2017-09-06 av Lina Jönsson