Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Flygbild över Äspenäs

Äspenäs del av Högåsen 2:156 m.fl.

Detaljplanen för Äspenäs har varit utsänt på samråd mellan den 28 november och den 19 december 2016. Många synpunkter har lämnats och detta ska sammanställas i en samrådsredogörelse inför granskning i samband med att granskningshandlingar tas fram.

Samrådshandlingar för Äspenäs del av Högåsen 2:156 m.fl:
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Uppdaterad 2017-08-21 av Lina Jönsson