Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Flygbild över Äspenäs

Äspenäs del av Högåsen 2:156 m.fl.

Detaljplanen för Äspenäs har varit utsänt på samråd mellan den 28 november och den 19 december 2016. Många synpunkter lämnades in och detta sammanställdes i en samrådsredogörelse inför granskning i samband med att granskningshandlingar tas fram. Detaljplanen var utställd på granskning mellan den 12 oktober och den 2 november 2017. Under granskningstiden har synpunkter kommit in som ska sammanställas i ett granskningsutlåtande inför upprättandet av antagandehandlingarna. De som har lämnat synpunkter under granskningstiden kommer få ta del av granskningsutlåtandet i samband med att Samhällsbyggnadsnämnden antar förslag till detaljplan.

Samrådshandlingar för Äspenäs del av Högåsen 2:156 m.fl:
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Granskningshandlingar för Äspenäs del av Högåsen 2:156 m.fl:
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsredogörelsePDF


Antagandehandlingar för Äspenäs del av Högåsen 2:156 m.fl:
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
GranskningsutlåtandePDF

Uppdaterad 2017-12-18