Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Dialog om bibliotekets utveckling

Den 23 oktober 2013 startade medborgardialogen om bibliotekets utveckling. Dialogen pågick framtill 8/12 och bestod av tillfällen att träffa kultur- och föreningsnämndens politiker för diskussioner om bibliotekets utveckling. Under tiden för medborgardialogen kunde du som medborgare också lämna förslag på hur du vill att Karlskoga bibliotek ska utvecklas.

Vad händer efter medborgardialogen om bibliotekets utveckling?

Kultur- och föreningsnämndens ledamot Kristina Borén och bibliotekschef Maria Lobell berättar om det fortsatta arbetet efter medborgardialogen om biblioteket.

Slutrapport om medborgardialogen om bibliotekets utveckling

Nu är medborgardialogen om bibliotekets utveckling genomförd och resultatet visar en tydlig önskan att man vill se biblioteket mer som en mötesplats där bland annat ett café och ny entré betonas. 

Slutrapport om medborgardialogen om biblioteketPDF

________________________________________________________________

Dialogtillfällen i medborgardialogen om biblioteket

23 oktober Biblioteket - boklager för fattiga eller källa för tankeutveckling?
Bengt Göransson, tidigare kultur- och bildningsminister och numera en uppskattad föreläsare, pratade om bibliotekets roll och dess framtida utmaningar.

26 oktober kultur- och föreningsnämndens politiker fanns på Alfred Nobels Torg för att samtala med karlskogaborna om framtidens biblioteket i Karlskoga.

19 november Läsambassadören Johanna Lindbäck
Sveriges läsambassadör besökte Karlskoga bibliotek och pratade om att främja läslust och sprida medvetenhet om hur viktigt det är med litteratur för unga och om bibliotekets roll i framtiden. På årets Bok & Bibliotek i Göteborg utsågs författaren, bokbloggaren, läraren och översättaren Johanna Lindbäck till Sveriges Läsambassadör för 2013-2015.

28 november Bibliotekets roll i framtiden - panelsamtal om utvecklingen av Karlskoga bibliotek

I panelen ingick Wiviann Wilhelmsson, prisad barnbibliotekarie från Karlskoga bibliotek, Jonna Borg och Astrid Eriksson, initiativtagare till Bokhörnan, en bokklubb för mellanstadieelever, Matilda Gustafsson och Maria Winter från ungdomsrådet Ung Kung, Rosemarie Spets, NO-lärare på högstadiet, Emil Lundqvist, projektledare för Mobilisering av civilsamhället och Maria Lobell, bibliotekschef i Karlskoga.

Samtalsledare var Katarina Forsberg, ledarskribent på Karlskoga Tidning.

30 november kultur- och föreningsnämndens politiker fanns på Alfred Nobels Torg för att samtala med karlskogaborna om framtidens biblioteket i Karlskoga.


Inslag om dialogen om bibliotekets utveckling, sänds i Kommunellt på CTV samt finns även publicerat här.

Uppdaterad 2016-12-02