Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Medborgardialogen om biblioteket

- Mötesplats 24-7

Under oktober - december 2013 pågick medborgardialogen om bibliotekets utveckling. Dialogen resulterade i många värdefulla synpunkter, idéer och förbättringsförslag om hur karlskogaborna vill att det framtida biblioteket ska se ut.

Samtidigt med medborgardialogen pågick utvecklingsprojektet Bibliotek 3.0 som nu gått vidare i en ny skepnad - Mötesplats 24-7. Målsättningen är att biblioteket ska arbeta för att bli en mötesplats som i någon form är tillgänglig och öppen 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Biblioteket som mötesplats med ett café var ett av de frågor som diskuterades i medborgardialogen. Alla idéer och förbättringsförslag som framkom i dialogen tas tillvara i det fortsatta arbetet med Mötesplats 24-7.

Så vad händer nu?

Under hösten påbörjas arbetet med att göra verklighet av idéer från medborgardialogen och projektet Mötesplats 24-7. Ett intensivt arbete kring barns och ungas läsning, Det digitala biblioteket och det fysiska biblioteksrummet påbörjas. Förhoppningen är att det även startas ett brukarråd för att öka brukarinflytande och delaktighet.

Biblioteket kommer också titta på olika lösningar för att så småningom starta upp caféverksamhet. Det kommer att lanseras en ny webbplattform (Arena) som ska underlätta för dig som besökare att använda bibliotekets digitala tjänster.

Följ vad som händer i de olika utvecklingsprocesserna för biblioteket under hösten via kommunens webbplats.

Rapporten om Mötesplats 24-7PDF

Kultur- och föreningsnämndens ledamot Kristina Borén och bibliotekschef Maria Lobell berättar om vad som händer efter den genomförda medborgardialogen om biblioteket.

Uppdaterad 2014-06-25