Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Bakgrunden till ungdomsrådet

Ungdomsrådet ville redan 2013 bygga en verksamhet och ett forum som gynnar de unga i Karlskoga - nu och i framtiden. Bakgrunden till rådet och vilka frågor som behandlas har arbetats fram i samråd med ungdomar, folkhälsoförvaltningen och politiker.

Vi har arbetat med utveckling av ett ungdomsråd i Karlskoga. Det har inte funnits något ungdomsråd tidigare i staden. Detta innebär att ungdomar får större möjlighet att påverka i kommunen. Ungdomsrådsmöten kommer att hållas en gång i månaden.

Tanken är att vi bygger rådet utifrån en styrelse med flera undergrupper.  Vi har startat en grupp på Facebook som kommer att användas som en kanal mellan Ungdomsrådet och de unga, tanken är att man ska kunna lämna förslag och idéer, men även fråga frågor.

Vi har även satt upp röda brevlådor på högstadieskolorna, fritidsgårdarna och på biblioteket. Även där är tanken att det är fritt fram att lämna förslag till oss. Lådorna kommer att tömmas regelbundet under månaderna.

Detta har vi gjort för att ge alla samma möjlighet att känna sig delaktiga i kommunen.

Hälsningar
Cajsa, Cornelia, Maria
Initiativtagare till ungdomsrådet Ung Kung i Karlskoga


Uppdaterad 2016-12-22