Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Ungdomsforum

Ungdomsforum kan vara ett sätt för ungdomarna i Karlskoga och Degerfors att få mer inflytande.

Ungdomsforum har genomfört under ett antal år och det har varit riktat till ungdomar i högstadiet och gymnasium. 

21 oktober 2016 arrangerades ungdomsforum i Folkets Hus i Degerfors.
Tema var "Dialog och bemötande samt vikten av att påverka"

10-15 elever per skola var inbjudna. Minst en elevrådsrepresentant från varje skola, i övrigt valfri fördelning.Uppdaterad 2017-08-07 av Gunilla Östman