Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Beslutsprocess

Hur fattas ett beslut i kommunen?

Ärendehanteringen styrs av kommunallagenlänk till annan webbplats. Varje steg registreras, från det att ärendet ankomststämplas och diarieförs. I diariet går det därför att följa hela beslutsprocessen, vilka yttranden som inkommit och vilka beslut som fattats.

Nedanstående bilder visar ett ärendes gång, klicka på bilden så får du en förklaring.

Beslutsprocessen Inkommen handling Registrering av ärende Handläggning/Beredning Nämnden sammanträder Protokoll skrivs Beslut Överklaga Arkivering
Uppdaterad 2012-05-11