Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Arkivering

När ärendet är slutbehandlat arkiveras det efter ett särskilt system för det ska vara lätt att hitta ett gammalt ärende.

Även här finns det lagar som styr, så här säger arkivlagen länk till annan webbplats
"En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses 2 kap. 9 § Tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar skall tas om hand för arkivering".

Myndigheternas arkiv är den del av vårt nationella kulturarv. Du hittar många "skatter" från förr i vårt kommunarkiv. Vårt arkiv skall bevaras och vårdas så att det tillgodoser:

  • Rätten att ta del av allmänna handlingar.
  • Behovet av information för rättskipningen och förvaltningen.
  • Forskningens behov.


Uppdaterad 2015-03-10