Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Nämnden sammanträder

Ordföranden i nämnden har ansvar för att de ärenden som styrelsen/nämnden ska ta beslut om är beredda, det vill säga att kallelsen innehåller de uppgifter som krävs för att kunna ta beslut.

Ledamöterna får en kallelse (med föredragningslista och handlingarna) till sammanträden sju dagar före sammanträdet. Sammanträdeshandlingar finns på Kommunstyrelsens ledningskontor, kansliavdelningen. Kallelse och protokoll finns även tillgängliga här på hemsidan.

Kommunfullmäktige beslutar i alla stora och övergripande frågor till exempel hur mycket vi ska betala i kommunalskatt, hur mycket barnomsorgen får kosta, hur kommunen ska organisera sin verksamhet och mycket, mycket mer. Kommunfullmäktige beslutar också om kommunens budget och fördelar pengar mellan de olika nämnderna för deras verksamhet.

Beroende på ärendets art tas de politiska besluten på olika nivåer. För ärenden där de slutliga besluten tas gäller beredningstvång, vilket innebär att ärendet först ska beredas av den nämnd eller styrelse där det hör hemma. Efter nämndens beredning måste ärendet passera kommunstyrelsen, som har ansvar för att ärenden till kommunfullmäktige är fullständiga.

Uppdaterad 2016-12-22