Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Överklaga?

Varje medborgare i kommunen har rätt att överklaga lagligheten i de beslut som kommunen fattar. Det gäller oavsett om det är fullmäktige, styrelsen, nämnderna eller tjänstemän som fattar dem.  Kommunala beslut överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Den prövande instansen, förvaltningsrätten, kan bara bifalla eller avslå överklagandet. Den kan inte ersätta det överklagade beslutet med ett nytt. Regler för laglighetsprövning finns i 10 kap. Kommunallagenlänk till annan webbplats.

Ärenden som härrör från speciallagstiftningen kan däremot prövas både utifrån laglighets- och lämplighetssynpunkt. Dessa ärenden kan endast överklagas av den eller de som ärendet rör.

Uppdaterad 2015-08-27