Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Protokoll skrivs, justeras och anslås

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll, en paragraf för varje ärende. Protokollet justeras eller skrivs under av ordföranden och en eller två justeringsmän. Allt för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat.

Efter justering anslås protokollet på kommunens officiella anslagstavla (Receptionen, Kommunstyrelsens ledningskontor, Katrinedalsgatan 2-4). Anslag är ett viktigt besked om att beslut tagits och att tiden för överklagande börjar löpa. Anslaget sitter uppe i tre veckor, den tid som kommuninnevånarna har att överklaga.

Uppdaterad 2012-05-11