Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Registrering av ärende

När är en handling har kommit till kommunen diarieförs den. Kommunen är skyldig att registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. Det innebär att handlingen ankomststämplas och skrivs in (registreras), dessutom får handlingen ett unikt diarienummer.

Man kan säga att diariet är en slags dagbok över vilken post som kommer till eller från kommunen.
Kommunens handlingar är offentliga eller allmänna, så fort handlingen är inkommen eller upprättad i sin slutgiltiga form. Eftersom varje handling registreras kan du som medborgare följa ett ärendes väg.

En handling kan vara ett brev, remiss, ett yttrande, beslut eller liknande. Däremot är en handling inte offentlig/allmän om det är ett internt arbetsmaterial (utkast, minnesanteckningar och liknande). Handlingen blir allmän först när den skickats utanför kommunen, när den färdigställts, justerats eller när ärendet som handlingen tillhör färdigställts.

Alla registrerade händelser, eller handlingar, även arkiverade är sökbara via diariet. I sekretesslagen finner du bestämmelser om vad som ska registreras i ett diarium och vad ett diarium ska innehålla.

Uppgifter som måste registreras är:

  • Ankomstdatum
  • Diarienummer eller annan beteckning som har åsatts till handlingen
  • I förekommande fall från vem handlingen har kommit in eller till vem den har expedierats
  • I korthet vad handlingen rör.

Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att få ta del av de handlingar som kommit in till kommunen. Det finns undantag, handlingen kan vara sekretessbelagd (hemligstämplad) men de handlingarna är mycket få. Läs mer om offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförordningenlänk till annan webbplats, som är en av Sveriges grundlagar.

Det går inte att kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev om ett ärende som rör en kommunal fråga till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev registreras.

Uppdaterad 2012-05-11