Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Protokoll

Här finns protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden för de senaste 5 åren.

Ibland innehåller dessa protokoll personuppgifter. Enligt personuppgiftslagen (PuL) kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Vill du ta del av originalprotokoll eller protokoll från tidigare år så kontaktar du kommunstyrelsens ledningskontor, telefon 0586-612 28.

Uppdaterad 2017-12-20 av Karin Jirenius

Sammanträdesdatum 2017

Under 2017 sammanträder kommunfullmäktige på följande datum:

31 januari
28 februari
28 mars (INSTÄLLT)
25 april
23 maj
19 juni
20 juni
19 september
17 oktober
14 november
12 december

Sammanträdesdatum 2018

Under år 2018 sammanträder kommunfullmäktige följande datum:

30 januari
27 februari
27 mars
24 april
22 maj
19 juni
18 september
16 oktober
12 november
13 november
11 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 16:00, utom den 12 november då sammanträdet börjar klockan 13:00.