Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen arbetsutskott (KSAU)

Under kommunstyrelsen finns arbetsutskottet som förbereder ärenden till kommunstyrelsen.

Protokoll

I kommunstyrelsens arbetsutskott ingår följande förtroendevalda.

Uppdaterad 2017-12-12

Sammanträdesdatum 2017

Under 2017 sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott följande dagar:

23 januari
20 februari
22 februari
24 februari
6 mars
17 mars
20 mars
18 april
3 maj
10 maj
15 maj
24 maj
12 juni
21 augusti
11 september
25 september
9 oktober
6 november
4 december 

Sammanträdesdatum 2018

Under år 2018 sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott följande datum:

29 januari
19 februari
26 februari klockan 08:00
28 februari klockan 08:30
19 mars
28 mars klockan 08:30
16 april
3 maj klockan 08:30
14 maj
23 maj klockan 08:00
11 juni
20 augusti
10 september
24 september klockan 08:00
4 oktober klockan 08:30
8 oktober
5 november
3 december

Om inte något annat anges börjar sammanträdet klockan 13:00.

Vid sammanträdena den 26 februari, 23 maj och 24 september deltar presidier och förvaltningschefer för respektive nämnd.