Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Folkhälsonämnden

Folkhälsonämnden är en gemensam nämnd för Karlskoga och Degerfors kommuner. Ordförande i nämnden är Christina Gustavsson (S).

Den gemensamma folkhälsonämnden ansvarar för de övergripande och strategiska välfärdsmålen folkhälsa och barnkonvention för Karlskoga och Degerfors kommuner. Nämnden ansvarar också för samverkande kostverksamhet och städverksamhet för de båda kommunerna.

Folkhälsonämnden sammanträder varje månad utom januari, juni, juli och augusti.

Handlingar och protokoll

Vi publicerar protokoll från sammanträdena samt aktuella handlingar inför kommande sammanträde. Ibland innehåller dessa handlingar personuppgifter. Enligt personuppgiftslagen (PuL) kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Information om hur man kan ta del av originalprotokoll går att få via folkhälsonämndens kansli, telefon 0586-615 65.

Aktuella handlingar

Uppdaterad 2017-10-09 av Julia Åhlgren

Sammanträdesdatum 2017

Under 2017 sammanträder folkhälsonämnden Karlskoga Degerfors på onsdagar klockan 08:00 följande datum:

15 februari 
15 mars 
19 april
17 maj 
14 juni 

13 september 
11 oktober
15 november
13 december

 

Under 2017 har nämnden heldagar följande datum:

17-18 januari                           22 mars                                   20 oktober