Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Protokoll

Här finns protokoll från folkhälsonämndens sammanträden för de senaste 3 åren.

Ibland innehåller dessa protokoll personuppgifter. Enligt personuppgiftslagen (PuL) kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Vill du ta del av originalprotokoll eller protokoll från tidigare år så kontaktar du folkhälsonämndens kansli, telefon 0586-615 65.

Uppdaterad 2017-10-19 av Julia Åhlgren

Sammanträdesdatum 2017

Under 2017 sammanträder folkhälsonämnden Karlskoga Degerfors på onsdagar klockan 08:00 följande datum:

15 februari 
15 mars 
19 april
17 maj 
14 juni 

13 september 
11 oktober
15 november
13 december

 

Under 2017 har nämnden heldagar följande datum:

17-18 januari                           22 mars                                   20 oktober