Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Viktiga dokument

Nedan hittar du ett antal viktiga dokument för folkhälsonämndens verksamhet. Dokumenten är uppdelade i övergripande, ekonomi & uppföljning, städ- och kostverksamhet samt folkhälsa och barnkonventionsarbete

Övergripande

Ekonomi och uppföljning

Kost- och städverksamhet

Folkhälsa- och barnkonventionsarbete

Uppdaterad 2018-03-06