Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Protokoll

Här finns protokoll från gymnasienämndens sammanträden för de senaste 3 åren.

Ibland innehåller dessa protokoll personuppgifter. Enligt personuppgiftslagen, PuL, kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Vill du ta del av originalprotokoll eller protokoll från tidigare år så kontaktar du gymnasienämndens kansli, telefon 0586-610 92.

Uppdaterad 2016-12-22 av Maria Gunnarsson

Sammanträdesdatum

Under 2016 och 2017 sammanträder gymnasienämnden på 
fredagar klockan 08.30 på följande datum:

2016
12 februari
11 mars
22 april
20 maj
17 juni
16 september
14 oktober
18 november
16 december 

2017
10 februari
10 mars
7 april
12 maj
9 juni
15 september
13 oktober
17 november
15 december