Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Protokoll

Här finns protokoll från gymnasienämndens sammanträden för de senaste 3 åren.

Ibland innehåller dessa protokoll personuppgifter. Enligt personuppgiftslagen, PuL, kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Vill du ta del av originalprotokoll eller protokoll från tidigare år så kontaktar du gymnasienämndens kansli, telefon 0586-610 92.

Uppdaterad 2017-11-24 av Maria Gunnarsson

Sammanträdesdatum

Under 2018 sammanträder GN på måndagar klockan 13.00 följande datum:


2018
16 februari
16 mars
20 april
18 maj
15 juni
14 september
12 oktober
16 november
14 december