Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kultur- och föreningsnämnden

Kultur- och föreningsnämnden har det politiska ansvaret för kommunens uppgifter inom kultur-, fritids- och föreningsområden. Genom ett nära samarbete med föreningar, organisationer och kulturarbetare ska nämnden stimulera det arbete de bedriver.  

År 1996 utdelades Karlskoga Nobel konststipendium för första gången. Stipendiet delas ut årligen och är öppet för alla att söka, stipendiesumman är på 20.000 kr.

Sedan år 1998 har kultur- och föreningsnämndens stipendium utdelats till privatpersoner, grupper/föreningar, vilka utfört en värdefull gärning inom det område kultur- och föreningsnämnden ansvarar för. 

Handlingar och protokoll

Vi publicerar protokoll från sammanträdena samt aktuella handlingar inför kommande sammanträde. Ibland innehåller dessa handlingar personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen GDPR kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Information om hur man kan ta del av originalprotokoll går att få via Kultur- och föreningsnämndens kansli telefon 0586-615 18.

Aktuella handlingar

Här publicerar vi aktuella handlingar några dagar innan nämndens sammanträde.

Uppdaterad 2019-02-08

Sammanträdesdatum

Kultur- och föreningsnämnden sammanträder nedanstående dagar med start kl 16.00

2019

14 februari (obs! kl 13)
13 mars
10 april
08 maj 
11 september
09 oktober
06 november
11 december