Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Myndighetsnämnden

Gemensam nämnd för Karlskoga och Storfors kommuner. Ordförande i nämnden är Göran Pettersson.

Den gemensamma myndighetsnämnden ansvarar för den prövning, tillsyn och kontroll samt rådgivning som har utgångspunkt i följande lagar: miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen,trafikförordningen, tobakslagen, plan- och bygglagen, alkohollagstiftningen, lagen om receptfria läkemedel samt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Nämndens administration är organisatoriskt placerad inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Myndighetsnämnden sammanträder varje månad utom juli och augusti.

Handlingar och protokoll

Vi publicerar protokoll från sammanträdena. Ibland innehåller dessa handlingar personuppgifter. Enligt personuppgiftslagen (PuL) kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Information om hur man kan ta del av originalprotokoll går att få via Myndighetsnämndens kansli, telefon 0586-615 54

Aktuella handlingar

Uppdaterad 2018-02-13

Sammanträdesdatum 2018

Under 2018 sammanträder myndighetsnämnden klockan 9.00 på följande datum:          

  8 februari         
15 mars (Storfors)
12 april
  9 maj         
14 juni           
13 september                  
11 oktober
  8 november (Storfors)
12 december