Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde omfattar ärenden som rör:

  • Fysisk planering av mark
  • Lantmäteriförrättningar
  • GIS-teknik (geografiskt informationssystem)
  • Adressregister
  • Fastighetsrättslig rådgivning
  • Övergripande miljöfrågor och miljösamordning
  • Kommunägda byggnader, mark, gator, gång- och cykelvägar
  • Lokalförsörjning
  • Trafiksäkerhetsåtgärder
  • Parkeringsreglering

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder varje månad utom juli och augusti

Handlingar och protokoll

Vi publicerar protokoll från sammanträdena samt aktuella handlingar inför kommande sammanträde. Ibland innehåller dessa handlingar personuppgifter. Enligt personuppgiftslagen (PuL) kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Information om hur man kan ta del av originalprotokoll går att få via samhällsbyggnadsnämndens kansli, telefon 0586-615 54.

Aktuella handlingar 

Uppdaterad 2017-11-02 av Anna-Karin Davidsson

Sammanträdesdatum 2017

Under 2017 sammanträder samhällsbyggnadsnämnden klockan 13.00 på följande datum:

                     
 7 februari
14 mars                  
11 april
 9 maj
13 juni- kl 8:30
12 september 
10 oktober
 7 november
14 december