Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde omfattar ärenden som rör:

  • Fysisk planering av mark
  • Lantmäteriförrättningar
  • GIS-teknik (geografiskt informationssystem)
  • Adressregister
  • Fastighetsrättslig rådgivning
  • Övergripande miljöfrågor och miljösamordning
  • Kommunägda byggnader, mark, gator, gång- och cykelvägar
  • Lokalförsörjning
  • Trafiksäkerhetsåtgärder
  • Parkeringsreglering

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder varje månad utom juli och augusti

Handlingar och protokoll

Vi publicerar protokoll från sammanträdena samt aktuella handlingar inför kommande sammanträde. Ibland innehåller dessa handlingar personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen GDPR kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Information om hur man kan ta del av originalprotokoll går att få via samhällsbyggnadsnämndens kansli, telefon 0586-615 54.

Aktuella handlingar 

Uppdaterad 2018-10-03

Sammanträdesdatum 2018

Under 2018 sammanträder samhällsbyggnadsnämnden klockan 13.00 på följande datum:

                     
 6 februari
13 mars                  
10 april

 8 maj
12 juni

11 september kl 8:30
9 oktober
6 november
11 december