Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Socialnämnden

Socialnämndens ansvarsområden innefattar individ, familj och funktionsnedsättning samt vård och omsorg.

Socialnämnden handlägger frågor gällande vård och omsorg, funktionsnedsättning, ekonomisk och social rådgivning. Under socialnämnden finns ett socialt utskott, som handlägger individfrågor.

Socialnämnden sammanträder varje månad förutom januari, juli och augusti. Efter ett valår är det ett extrainsatt möte i januari då ledamöter i utskott väljs.

Handlingar och protokoll

Vi publicerar protokoll från genomförda sammanträden samt handlingar inför varje sammanträde.

Ibland innehåller handlingar personuppgifter. Enligt personuppgiftslagen, PuL, kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan. Vill du ta del av originalprotokoll så kontaktar du socialnämnden.

Uppdaterad 2017-10-13 av Maria Gunnarsson

Sammanträdesdatum 2017

Under 2017 sammanträder socialnämnden på måndagar klockan 14.00 följande datum:

13 februari

13 mars

10 april

8 maj

12 juni

11 september

9 oktober

6 november

11 december

Socialnämnden börjar klockan 13.30 de gånger som sekretessärenden ska behandlas och att sammanträdet startar med de ärendena.

Sammanträdesdatum 2018

12 februari

12 mars

9 april

7 maj (samt 8 maj)

10 september

8 oktober

5 november

10 december