Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Externa styrdokument

Mål och budget för Karlskoga kommuns verksamheter fastställs årligen av kommunfullmäktige. Utöver detta finns andra fastställda dokument som styr och reglerar kommunens verksamheter, t.ex. policys, program och planer. Interna styrdokument för kommunens verksamheter hittar du under rubriken "interna styrdokument".

Här finns kommunens policys, program och planer som berör kommunens invånare och besökare. Vi har valt att publicera dokumenten i bokstavsordning oavsett om dokumentet är klassificerat som ett program, policy eller plan, eftersom namnsättning och klassificering har varierat mellan åren.

Förkortningar
KF = kommunfullmäktige
KS = kommunstyrelsen
SN = socialnämnden
BUN = barn- och utbildningsnämnden
GN = gymnasienämnden
KFN = kultur- och föreningsnämnden
SBN = samhällsbyggnadsnämnden
MN = myndighetsnämnden
FHN = folkhälsonämnden.

Uppdaterad 2013-03-20