Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Dödsfall och begravning

När en person avlider finns det saker som måste göras, men också mycket som man kan få hjälp med.

Svenska kyrkan har ansvar för begravning även för dem som har en annan tro, eller inte har någon tro alls.

Den som är folkbokförd i Sverige betalar en begravningsavgift, det oavsett om man är medlem i svenska kyrkan eller inte.

Bouppteckning eller dödsboanmälan

Om det saknas tillgångar i dödsboet En dödsboanmälan görs istället för en bouppteckning om den dödes tillgångar bara räcker till begravningen, eller inte ens det.

Kommunen sköter dödsboanmälningar, till skillnad från bouppteckning där man som privatperson kan genomföra den själv eller genom att ta hjälp av till exempel en bank eller en begravningsbyrå. Ett första viktigt steg när en dödsboanmälan ska göras är att snabbt ta bort alla autogiron och att inte betala några räkningar. Dödsboets pengar ska i första hand täcka kostnader för begravningen.

Tillgångar

Tillgångar kan till exempel vara pengar, eller sådant som kan omvandlas till pengar, en bil, aktier, en bostad, en tomt, eller något annat som kan säljas. Skulle det visa sig att pengarna inte täcker begravningskostnaderna kan man ansöka om pengar till en enklare begravning hos kommunen. Kommer det räkningar till dödsboet och det saknas tillgångar ska dödsboägaren kontakta den som skickat räkningen och meddela att det inte finns några tillgångar och att en dödsboanmälan pågår. Alla skulder (utom lån där det finns en
borgesman) skrivs av om det inte finns några tillgångar. En dödsboanmälan ska göras så snart som möjligt, helst inom två månader från att personen avlidit.

Viktigt vid dödsboanmälan

  • Avsluta autogiro
  • Inga räkningar ska betalas
  • Kontakta kommunen där den döde var skriven
  • Inga pengar ska användas förrän dödsboanmälan är klar
  • Tillgångar i dödsboet ska i första hand användas till begravningen
  • Ett dödsbo kan ansöka om pengar för att täcka del av begravningskostnaden

Läs om bouppteckning på Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats

Begravning

Det går att själv planera en begravning utan inblandning av begravningsbyrå, men det är ett ganska stort arbete med många moment som behöver göras.  Det vanliga är att ta hjälp att ordna begravning av en begravningsbyrå.

En begravningsbyrå kan även hjälpa till med bouppteckning och ofta även en del andra göromål som kan dyka upp.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsförrättare ansvarar för att hålla i begravningen för avlidna som önskat ha en borgerlig begravning.

Vid en borgerlig begravning finns det ingen präst som håller i ceremonin. Personen som håller i begravningen brukar kallas för begravningsförrättare eller officiant.

I Karlskoga kommun har vi två borgerliga begravningsförrättare som utsetts av kommunfullmäktige. En av dem är finskspråkig och kan hålla begravning både på finska och svenska.

Begravningsförrättarens uppdrag motsvarar en prästs uppdrag. Begravningsförrättaren håller  i begravningen och talar vid den. Han eller hon kan träffa de anhöriga inför begravningen för att diskutera utformning av ceremonin.

Alla invånare i Karlskoga kan anlita den kommunala borgerliga begravningsförrättaren kostnadsfritt. Om den avlidne kommer från annan kommun betalas en summa som motsvarar arvodet.

Uppdaterad 2015-01-28 av Annika Spector