Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Våra förmåner

Friskvårdsbidrag

Som medarbetare erbjuds du ett friskvårdsbidrag på 800 kronor per år. Friskvård och hälsa tycker vi är viktigt. Friska medarbetare som mår bra gör också ett gott jobb.

Rabatt på Strandbadet

På Strandbadet, vårt badhus som ligger fint vid Möckelns strand, erbjuds du som medarbetare att köpa halvårskort till rabatterat pris. Med kortet kan du nyttja hela utbudet så som vattengymnastik, bad och styrketräning.

Rök- och drogfri arbetstid

Vi är en drogfri arbetsplats där rökning inte är tillåtet under arbetstid. Det är vi stolta för och vet att det uppskattas både av kolleger och våra brukare/kunder (barn, elever, äldre etc.). Vill du ha hjälp att sluta röka så erbjuder vi stöd i det.

Upp till sex veckors semester

Antalet semesterdagar ökar i takt med din ålder. Från 25 till 31 dagar när du fyller 40 år. Från 50 års ålder har du 32 dagars semester, alltså drygt sex veckor. Det finns även möjlighet att växla semesterdagstillägget för att få ytterligare 5-6 lediga dagar/år.

Lönetillägg vid föräldraledighet

När du är föräldraledig så har du rätt till ett lönetillägg som motsvarar 10 procent av din lön i upp till 180 dagar. Förmånen erbjuds till medarbetare som arbetat minst ett år.

Gratis inträde till evenemang

Du har möjlighet att delta vid utlottning av biljetter till olika sportarrangemang, konserter och teatrar.

Bra försäkringar

Som del av en stor organisation kan du ta del av förmånliga försäkringar. Till exempel får du extra ersättning vid längre sjukfrånvaro eller ersättning om du drabbas av arbetsskada.

Bidrag till din pension

Varje år avsätter kommunen ca 4,5 procent av din inkomst till din framtida pension. Med en månadslön på t ex 22 000 kr innebär det att vi årligen avsätter nära 12 000 kr till din framtida pension.

Arbetstiderna varierar

I många verksamheter har du möjlighet att påverka din arbetstid, antingen genom flextid eller andra arbetstidsmodeller som underlättar för dig att förena arbete, fritid och familjeliv. 40 timmar/vecka är den normala arbetstiden. Men det finns många varianter, arbetar du t.ex. även på kvällar och helger så har du ofta en kortare veckoarbetstid.

Jämställda löner

För oss är det självklart att löner ska vara jämställda. Vi arbetar kontinuerligt för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan t.ex. mellan män och kvinnor.

Uppdaterad 2018-03-05