Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Bemanningsenheten för dig som arbetar som timvikarie

Karlskoga kommuns vikarieförmedling sker via bemanningsenheten. Det är en central enhet som arbetar med personalplanering, när det saknas ordinarie personal i någon av våra kommunala verksamheter.

Bemanningsenheten bokar vikarier åt verksamheter som Skola och barnomsorg, Kost och städ, Vård- och omsorg samt Kultur- och fritid.

Bemanningschef

Susanne Hultman

susanne.hultman@karlskoga.se

Bemanningsenhetens förmedlare (verksamhetsindelade)

Funktionsnedsättning

Helena Nyström

0586-619 07

helena.nystrom@karlskoga.se

Vård och omsorg

Marianne Nilsson

0586-619 09 

marianne.i.nilsson@karlskoga.se

Vård och omsorg, kost och städ

Linn Grandelius

0586-619 06

linn.grandelius@karlskoga.se

Marianne Pettersson

0586- 614 25

marianne.pettersson@karlskoga.se

Skola och barnomsorg, Komvux, Kultur- och fritid

Katarina Byström

0586-614 56

katarina.bystrom@karlskoga.se

Därutöver har vi ett antal personer från våra resursteam som är behjälpliga vid semester, sjukdom samt vid arbetstoppar.

Uppdaterad 2016-12-22 av Maria Gunnarsson