Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Flaggning

Riktlinjer för flaggning på Karlskoga kommuns flaggstänger

Reglerna kring den svenska flaggan finns i Lag om Sveriges flagga (SFS 1982:269) och Förordning om allmänna flaggdagar (SFS 1982: 270) som är fastställd av regeringen. Följande är allmänna flaggdagar

 • Nyårsdagen
 • 28 januari: Konungens namnsdag
 • 12 mars: Kronprinsessans namnsdag
 • Påskdagen
 • 30 april: Konungens födelsedag
 • 1 maj
 • Pingstdagen
 • 6 juni: Sveriges nationaldag och Svenska Flaggans dag
 • Midsommardagen
 • 14 juli: Kronprinsessans födelsedag
 • 8 augusti: Drottningens namnsdag
 • Dag för val till riksdagen (ordinarie val: tredje söndagen i september vart fjärde år)
 • 24 oktober: FN-dagen, FN-flaggor vid skolorna och svenska flaggor vid KS.
 • 6 november: Gustaf Adolfsdagen
 • 6 december: Finlands självständighetsdag (flaggas vid KS-huset, svensk och finsk och Nya Folkets Hus med finsk flagga).
 • 10 december: Nobeldagen
 • 23 december: Drottningens födelsedag
 • Juldagen

Karlskoga kommuns riktlinjer

En handledning för att använda den svenska flaggan är framtagen av Stiftelsen Sveriges nationaldag och Svenska Flaggans Dag (1986). Riktlinjerna för kommunen följer i stort denna handledning.

Flaggning på allmän flaggdag på kommunens flaggstänger :

Flaggning ska ske på allmänna flaggdagar, oberoende av vilken veckodag flaggdagen infaller på. 

Undantag (undantaget gäller ej nationaldagen den 6 juni)

På följande platser behöver inte flaggning ske på allmänna flaggdag

 • Informationsplatserna vid infarterna till Karlskoga.
 • Flaggstängerna inne på Nobelstadions arena under ”icke-säsong”

Flaggningstider:

Under perioden 1 mars - 31 oktober hissas flaggan klockan klockan. 8.00 Under övrig del av året kl. 9.00. Flaggan halas vid solnedgången, se almanackan, dock senast klockan 21.

Flaggning vid evenemang och kommunala högtidsdagar

Flaggning med svensk flagga på kommunens flaggstänger kan förekomma vid olika typer av evenemang och högtidsdagar. Vid dessa tillfällen kan också ske flaggning med svensk flagga tillsammans med förenings, bolags eller annat lands flagga.

För användande av annans flagga tillsammans med den svenska flaggan, se nedan under ”Utländska flaggor” respektive ”Förening/Bolagsflagga” Vid flaggplaceringen används begreppen "heraldiskt höger" och "heraldiskt vänster". Detta innebär, att man ställer sig med ryggen mot den plats eller byggnad som skall flaggsmyckas. Då har man "heraldiskt höger" på sin högra hand och följaktligen "heraldiskt vänster" på sin vänstra hand.

För kommunövergripande evenemang, t ex vänortsbesök, större festarrangemang/ jubileum, större idrottsevenemang ansvarar informationschefen för var flaggning ska ske och hur.

Samråd sker med berörd förvaltning. För övriga arrangemang ansvarar respektive nämnd/ förvaltning. 

Utländska flaggor

Flaggning med utländsk flagga ska ske vid besök från utlandet; vänortsbesök eller annat där kommunen är värd

Den svenskaflaggan bör hissas samtidigt som de utländska och placeras på hedersplats.

Följande regler är allmänt vedertagna för korrekt flaggning med utländska flaggor:

 • Vid flaggning med en svensk och en utländsk flagga placeras den svenskaflaggan "heraldiskt höger".
 • Vid flaggning från flera stänger i rad med endast svenska och en utländsk nations flaggor, placeras i allmänhet de svenskaflaggorna på varannan stång, varvid raden vid udda stångantal börjar och slutar med en svensk flagga.
 • Vid flaggning från flera stänger i rad med enbart nordiska flaggor, placeras flaggorna i svensk alfabetisk ordning från "heraldiskt vänster" till "heraldiskt höger". Vid sådan flaggning placeras ofta en svensk flagga mellan var och en av de övriga nordiska flaggorna.
 • Vid internationell flaggning från flera stänger i rad, placeras flaggorna i fransk alfabetisk ordning dvs. nationens namn enligt fransk stavning. Den svenskaflaggan ingår på sin plats i bokstavsföljden. Vanligtvis placeras en svensk flagga också i början och slutet av flaggraden
 • Vid flaggning på stänger av olika längd, placeras de svenskaflaggorna på de högre stängerna. Vid flaggning med svenska och endast en utländsk nations flaggor, hissas på de högre stängerna svensk flagga "heraldiskt höger".
 • Ett lands flagga får aldrig hissas under ett annat lands.

Bolags/ föreningsflagga

Svensk flagga tillsammans med förenings eller bolagsflagga kan förekomma. När dessa hissas samtidigt med den svenskaflaggan gäller principen "heraldiskt höger"

Uppdaterad 2015-02-02 av Ralf Sundhäll