Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Flaggning

Riktlinjer för flaggning på Karlskoga kommuns flaggstänger.

Reglerna kring den svenska flaggan finns i lag om Sveriges flagga och förordning om allmänna flaggdagar som är fastställd av regeringen. Följande är allmänna flaggdagar

 • Nyårsdagen
 • 28 januari: Konungens namnsdag
 • 24 februari: Sverigefinnarnas dag (flaggas vid kommunstyrelsens hus.)
 • 12 mars: Kronprinsessans namnsdag
 • Påskdagen
 • 30 april: Konungens födelsedag
 • 1 maj
 • Pingstdagen
 • 6 juni: Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag
 • Midsommardagen
 • 14 juli: Kronprinsessans födelsedag
 • 8 augusti: Drottningens namnsdag
 • Dag för val till riksdagen (ordinarie val: tredje söndagen i september vart fjärde år)
 • 24 oktober: FN-dagen, FN-flaggor vid skolorna och svenska flaggor vid KS.
 • 6 november: Gustaf Adolfsdagen
 • 6 december: Finlands självständighetsdag (självständighetsdag flaggas vid kommunstyrelsens hus, svensk och finsk och Nya folkets hus med finsk flagga).
 • 10 december: Nobeldagen
 • 23 december: Drottningens födelsedag
 • Juldagen

Flaggning på allmän flaggdag

Flaggning ska ske på allmänna flaggdagar oberoende av vilken veckodag flaggdagen infaller. 

Undantag (undantaget gäller ej nationaldagen den 6 juni)

På följande platser behöver inte flaggning på allmänna flaggdag

 • Informationsplatserna vid infarterna till Karlskog
 • Flaggstängerna inne på Nobelstadions arena när det inte är säsong

Flaggningstider:
Under perioden 1 mars - 31 oktober hissas flaggan klockan klockan 08.00. Under övrig del av året kl. 9.00. Flaggan halas vid solnedgången, se almanackan, dock senast klockan 21.

Vid evenemang och högtidsdagar

Flaggning med svensk flagga på kommunens flaggstänger förekomma vid olika typer av evenemang och högtidsdagar. högtidsdagar. Vid dessa tillfällen kan också ske flaggning svensk flagga tillsammans med förenings-, bolags- eller annat lands flagga.

Heraldisk höger och heraldisk vänster

Vid flaggplaceringen begreppen heraldiskt höger och heraldiskt vänster. Detta innebär, att man ställer sig med ryggen mot den plats eller byggnad som skall flaggsmyckas. Då har man heraldiskt höger på sin högra hand och följaktligen heraldiskt vänster på sin vänstra hand.

För kommunövergripande evenemang, till exempel vänortsbesök, festarrangemang, jubileum, större idrottsevenemang ansvarar kommunikationschefen för var flaggning ske och hur.

Samråd sker med berörd förvaltning. För övriga arrangemang ansvarar respektive nämnd eller förvaltning. 

Utländska flaggor

Flaggning med utländsk flagga ska ske vid besök från utlandet: vänortsbesök annat där kommunen är värd

Den svenska flaggan bör hissas samtidigt som de utländska och placeras på hedersplats.

Följande regler är allmänt vedertagna för korrekt flaggning flaggning med utländska flaggor:

 • Vid flaggning med en svensk och en utländsk flagga placeras den svenska flaggan heraldiskt höger.
 • Vid flaggning flera stänger i rad med endast svenska och en utländsk nations flaggor, placeras i allmänhet de svenska flaggorna på varannan stång, varvid raden vid udda stångantal börjar och slutar med en svensk flagga.
 • Vid flaggning med flera stänger i rad med enbart nordiska flaggor, placeras flaggorna i svensk alfabetisk från "heraldiskt vänster" till heraldiskt höger. Vid sådan flaggning placeras ofta en svensk flagga mellan var och en av de övriga nordiska flaggorna.
 • Vid internationell flaggning från flera stänger i rad, placeras flaggorna i fransk alfabetisk det vill säga nationens namn enligt fransk stavning. Den svenska flaggan på sin plats i bokstavsföljden. Vanligtvis placeras en svensk flagga också i början och slutet av flaggraden
 • Vid flaggning från stänger av olika längd, placeras de svenska flaggorna på de högre stängerna. Vid flaggning med svenska och endast en utländsk nations flaggor, hissas på de högre stängerna svensk flagga heraldiskt höger.
 • Ett lands flagga får aldrig hissas under ett annat lands.

Bolags- eller föreningsflagga

Svensk flagga tillsammans med förenings- eller bolagsflagga kan förekomma. När dessa hissas samtidigt med den svenska flaggan gäller principen heraldiskt höger.

Karlskoga kommuns riktlinjer

En handledning för att använda den svenska flaggan är framtagen av Stiftelsen Sveriges nationaldag och Svenska Flaggans Dag (1986). Riktlinjerna för kommunen följer i stort denna handledning.

Uppdaterad 2018-03-02