Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens ledningskontor

Kommunstyrelsens ledningskontor svarar för ledning och samordning av all kommunal verksamhet.

Förvaltningsledningen ansvarar för den operativa ledningen och utvecklingen av kommunen som helhet. Ledningsstaben utgör tillsammans med enheter för administrativ service, personal, ekonomi, inköp, information/kommunikation och IT kommunstyrelsens ledningskontor.

På kommunstyrelsens ledningskontor finns även verksamhetsvecklare för Integration samt Finskt förvaltningsområde.

Organisationsskiss kommunstyrelsens ledningskontorPDF

Kommunledning / kommunalråd

Kommundirektör
Karin Björkman
0586-614 21

Kommunstyrelsens ordförande
Sven-Olov Axelsson
0586-615 80

Näringslivsfrågor

Karlskoga Näringsliv & Turism AB
Kungsvägen 34 (Nya Folkets Hus)
691 33 Karlskoga
http://karlskoganaringsliv.se/länk till annan webbplats

0586 – 21 61 00
info@karlskoganaringsliv.se

Ekonomichef

Christian Westas

christian.westas@karlskoga.se

Personalchef

Lone Atterstig

lone.atterstig@karlskoga.se

Bemanningschef

Susanne Hultman

susanne.hultman@karlskoga.se

Kanslichef

Anette Jonson

anette.jonson@karlskoga.se

Kommunikationschef

Ylva Elofsson

ylva.elofsson@karlskoga.se

IT-chef

Peter Karlsson

peter.karlsson@karlskoga.se

Utvecklingschef, ledningsstab för utveckling/tillväxt

Kalle Selander

kalle.selander@karlskoga.se

Finskt förvaltningsområde

Anne Ågren

anne.agren@karlskoga.se

Integration

Stefan Bergqvist

stefan.bergqvist@karlskoga.se

Registrator / kommunsekreterare

Registrator
Anette Karlsson
kommunstyrelsen@karlskoga.se

Kommunsekreterare
Sandra Karlsson
kommunstyrelsen@karlskoga.se

Uppdaterad 2017-06-06