Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kontakta Karlskoga kommun

När du behöver svar på frågor om kommunens tjänster så kontaktar du kommunens servicecenter. Du kan kontakta dem på det sätt som du tycker är enklast, via telefon, mejl, sociala medier eller genom att besöka dem på Katrinedalsgatan 4, Kommunstyrelsens hus.

Kommunvägledarna svarar på dina frågor och har de inte svaret så ser de till att du kommer till rätt person inom kommunen. Har du en utsedd handläggare eller vet namnet på den du söker får du hjälp av kommunvägledarna eller av servicecenters receptionist. Servicecenter finns för att göra din kontakt med kommunen enkel oavsett din fråga.

Telefonnummer:

0586-610 00

0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.

Servicecenters öppettider:

Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Ändrade tider vid helgdagar

5 januari, trettondagsafton, klockan 07.30-12.00
23 december, dag före julafton, klockan 07.30-12.00
30 december, dag före nyårsafton, klockan 07.30-12.00

Följande röda dagar har vi stängt:

1 januari, nyårsdagen
6 januari, trettondedag jul
Långfredag (datum varierar år från år)
Annandag påsk (datum varierar år från år)
Kristi himmelfärdsdag (datum varierar år från år)
6 juni, svenska flaggans dag
Midsommarafton (datum varierar år från år)
24 december, julafton
25 december, juldagen
26 december, annandag jul
31 december, nyårsafton

Postadress

Karlskoga kommun
691 83 KARLSKOGA

Övriga kontaktuppgifter

Kommunledning / kommunalråd

Kommundirektör
Karin Björkman
0586-614 21

Kommunstyrelsens ordförande
Sven-Olov Axelsson
0586-615 80

Presskontakt

Kommunikationschef 
Ylva Elofsson
0586-618 15

Organisationsnummer

212000-1991

Fakturaadress

Karlskoga kommun
Fakturahantering
Box 50755
202 71 Malmö

Tänk på att ange mottagarens användar-ID, bestående av tre eller fyra bokstäver.

E-postadress anställda

Anställda inom kommunen har en e-post som är uppbyggd efter principen förnamn.efternamn@karlskoga.se,
lärare har förnamn.efternamn@edu.karlskoga.se

Allmän e-post till Karlskoga kommun är offentlig handling.

Postkodlista

Samtliga postställen hos Karlskoga kommun och dess bolag har tilldelas en, två eller tresiffrig kod som skall anges i adressen för att underlätta sorteringsarbetet.

Läs mer: PostkodlistaPDF

Överförmyndare

Sedan 1 januari 2011 finns en gemensam överförmyndarnämnd för Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga och Storfors kommuner - Östra Värmlands överförmyndarnämnd.

Nämndens kansli är placerat i Kristinehamn.

Den gemensamma överförmyndarnämnden ska i första hand ha tillsynen över personer som är ställföreträdare till underåriga eller hjälpbehövande personer. Där handlar det om att nämnden ska se till att personernas rättigheter, ekonomi och liknande förvaltas på rätt sätt.

Överförmyndarnämnden medverkar till att det finns god man, förvaltare eller förordnad förmyndare för den som har behov av detta. Nämnden beslutar också om arvode för dessa. Nämnden hanterar även frågor för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.

Överförmyndarnämnden svarar för att överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt de övriga författningarna, som reglerar frågorna knutna till verksamheten.

Begravningsombud

Karlskoga kommuns begravningsombud är Irene Tåkvist.

Kontaktuppgifter:

Irene Tåkvist
Begravningsombud
076-849 08 19

Begravningsförrättare

Karlskoga kommun har vi två borgerliga begravningsförrättare som utsetts av kommunfullmäktige. En av dem är finskspråkig och kan hålla begravning både på finska och svenska.

Kontaktuppgifter:

Peter Krantz
Kommunal begravningsförrättare
070-416 15 56

För finsktalande begravning
Niina Slagner
Kommunal begravningsförrättare
072-932 63 64

Vigselförrättare

Karlskoga kommun har fem vigselförrättare. En av dem är finskspråkig och kan hålla begravning både på finska och svenska.

Kontaktuppgifter:

Helena Frisk
Vigselförrättare
072-320 55 15

Marie-Louise Nauclér
Vigselförrättare
070-699 51 30

Birgitta Edström
Vigselförrättare
076-837 57 99

Anders Ohlsson
Vigselförrättare
0586-617 20

För finsktalande vigsel
Niina Slagner
Vigselförrättare
072-932 63 64

Uppdaterad 2018-08-22