Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Frågor och svar

Här finner du svar på vanliga frågor om hur du kontaktar kommunen och Servicecenter. Du kan också kontakta våra kommunvägledare som svarar på dina frågor och hjälper dig direkt med ditt ärende.

Hur kontaktar jag kommunen?

Servicecenter svarar på dina frågor och hjälper till inom kommunens alla verksamhetsområden. I Servicecenter arbetar kommunvägledare för att i största möjliga mån kunna svara på dina frågor och ge dig bästa möjliga service. Ibland kan inte Servicecenter hjälpa dig, men då ser vi till att du får kontakt med rätt enhet eller handläggare.

Telefonnummer:

0586-610 00

0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.

Postadress

Karlskoga kommun
691 83 KARLSKOGA

Hur får jag snabbast svar/hjälp?

Det snabbaste sättet är att ringa direkt till Servicecenter på 0586-610 00 eller besöka oss i kommunstyrelsens hus på Katrinedalsgatan 4 i Karlskoga centrum.

Alternativa vägar in

Du kan mejla oss i Servicecenter på adressen, kommun@karlskoga.se. Du får svar så fort som möjligt, oftast får du ett första svar inom två arbetsdagar.

Hur kontaktar jag en specifik person?

Du kontaktar Servicecenter så hjälper vi dig att komma rätt. Om ditt ärende kräver en specifik handläggare så ser vi till att ni får kontakt med varandra. Många gånger kan också Servicecenter hjälpa dig direkt vid första kontakten, naturligtvis beroende på vad ärendet gäller.

Servicecenter är bemannat med kommunvägledare för att i största möjliga mån kunna svara och hjälpa till. Handläggarna i Servicecenter kan i de flesta fall hjälpa dig och lösa frågan.

Var hittar jag kontaktuppgifter?

I Karlskoga kommun har vi valt att endast visa de kontaktuppgifter där vi kan garantera att någon svarar eller tar emot dig inom rimlig tid. Det innebär att vi i de flesta fall endast visar upp vårt huvudtelefonnummer, vår besöksadress på Katrinedalsgatan 4 samt vår webbadress. Detta eftersom våra handläggare många gånger inte är på plats då de utför sina arbetsuppgifter ute på hembesök, i våra klassrum eller ute på våra gator och parker. För att vara riktigt säker på att du når fram till oss i Karlskoga kommun så finns Servicecenter.

Därför tar du först kontakt med Servicecenter som hjälper dig att komma rätt. Du kan ringa, besöka eller skriva till oss, så hjälper vi till att antingen lösa ditt ärende eller sätta dig i kontakt med rätt enhet eller person.

Har inte kommunen en växel?

Jo, om du kontaktar Karlskoga kommuns Servicecenter så kommer du också till vår växelfunktion. Vi vill alltid försöka hjälpa dig med eventuella frågor, så oftast frågar vi vad saken gäller. Kanske kan vi hjälpa dig direkt? Annars kopplar vi dig vidare till en handläggare.

Vad har kommunen för adress?

Vill du besöka kommunen så är adressen Katrinedalsgatan 4 i Karlskoga, där ligger vår besökslokal i kommunstyrelsens hus.

Om du vill skriva e-post till kommunen så är den: kommun@karlskoga.se

Om du vill skriva brev till kommunen så är postadressen för brev: Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga.

Vill du lämna en synpunkt?

Har du synpunkter på vår service och våra tjänster är det snabbaste sättet att använda vårt webbformulär, Tyck om Karlskoga.

Det finns fler sätt att framföra synpunkter på, se sidan Delta och påverka

Vad har kommunen för organisationsnummer?

Organisationsnummer

212000-1991

Vad har kommunen för fakturaadress?

Fakturaadress

Karlskoga kommun
Fakturahantering
Box 50755
202 71 Malmö

Tänk på att ange mottagarens användar-ID, bestående av tre eller fyra bokstäver.

Uppdaterad 2016-10-14