Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kommunen som samhällsutvecklare

I översikten redovisar vi Karlskogas resultat 2015 jämfört med de andra deltagande kommunernas resultat.

Efter varje fråga/påstående finns en färgad ruta, där siffran anger Karlskogas resultat och färgen anger om vi är bland de 25 % bästa (grön), bland de 25 % sämsta (röd) eller bland de 50 % i mitten (gul).

Kommentar till respektive mått kommer att publiceras under våren, klicka på måttet.

Teckenförklaringar

»

Utvecklingen sedan 2011 är positiv

«

Utvecklingen sedan 2011 är negativ

Ingen tydlig utvecklingsriktning

Bland de 25 % bästa

Bland de 25 % sämsta

Bland de 50 % i mitten

Uppdaterad 2016-03-03 av Gunilla Östman