Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kvalitet i korthet (KKiK) 2014 (KKiK) 2014

Hur effektivt använder kommunen skattemedlen och vilka resultat leder det till?

Varje år undersöker Sveriges kommuner och landsting (SKL)länk till annan webbplats kommunens kvalitet ur 5 perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare.

Syftet med mätningen är att

  • kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller
  • kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna
  • använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen

I översikten redovisar vi Karlskogas resultat 2014 jämfört med de andra deltagande kommunernas resultat.

Efter varje fråga/påstående finns en färgad ruta, där siffran anger Karlskogas resultat och färgen anger om vi är bland de 25 % bästa (grön), bland de 25 % sämsta (röd) eller bland de 50 % i mitten (gul).

Kommentar till respektive mått kommer att publiceras under våren, klicka på måttet.

Uppdaterad 2016-02-10 av Gunilla Östman

Förklaring till Kga 2014/Jämfört

Bland de 25 % bästa

Bland de 25 % sämsta

Bland de 50 % i mitten

Förklaring till Utvecklingen

»

Utveckling sedan 2012/de tre senaste mätningarna är positiv

Ingen eller svårbedömd utveckling 

«

Utvecklingen sedan 2012/de tre senaste mätningarna är negativ