Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Biblioteket

Tjänsten

Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) § 2 ”Ska biblioteken i det allmänna biblioteks-väsendet verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.”

Enligt kultur-och föreningsförvaltningens uppdragsbeskrivning för biblioteksutvecklingsprojektet, Bibliotek 3.0 (fastställt av kultur- och föreningsnämnden 2012-02-16, § 5), ska Karlskoga bibliotek fortsätta att utvecklas på ett sådant sätt att man 2018 omtalas som ett av Sveriges mest attraktiva och framgångsrika folkbibliotek. Den fysiska och digitala mötesplatsen på Karlskoga bibliotek ska locka, framförallt barn och unga, till inspiration, utveckling, kreativitet och nytänkande.

Därför kvalitetsåtagande

För att du som besöker biblioteket ska veta vad du kan förvänta dig av utbud, tjänster och service har kultur- och föreningsnämnden fastställt detta kvalitetsåtagande 2014-09-17. Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog med representanter för besökare, personal och politiker.

Vi åtar oss att:

  • erbjuda alla en mötesplats förrekreation och studier i trivsam miljö
  • erbjuda dig ett bibliotek i centrum med generösa öppettider, minst 57 timmar i veckan under perioden april-september och minst 62 timmar i veckan under perioden oktober-mars.
  • du får möta en serviceinriktad och kunnig personal.
  • erbjuda dig ett aktuellt och varierat medieutbud.
  • genom vårt utbud och verksamhet spegla den kulturella mångfalden i vårt samhälle.
  • bedriva en aktiv läsfrämjande verksamhet för alla åldrar.
Uppdaterad 2018-08-21