Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Föräldrainflytande i grundskolan 

Föräldrar har rätt att få veta vad som händer i grundskolan. För att föräldrarna ska kunna påverka och ta del av skolans och det egna barnets utveckling måste skolan vara bra på att informera om sin verksamhet.

Förvaltningen ser föräldrainflytande som ett viktigt led i syfte att utveckla skolan och förbättra måluppfyllelsen ur ett kunskapsperspektiv. Graden av engagemang hänger ihop med möjlighet till insyn och inflytande.

Därför kvalitetsåtagande

För att du som förälder ska veta vad du kan förvänta dig av att ha föräldrainflytande i grundskolan har barn- och utbildningsnämnden fastställt detta kvalitetsåtagande. Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog med representanter för föräldrar, personal och politiker.

Vi åtar oss att...

 • att hålla minst fyra verksamhetsråd per skola och läsår.
 • verksamhetsrådets innehåll bygger på frågor som är viktiga för elevernas och skolans utveckling.
 • verksamhetsrådet diskuterar viktiga frågor rörande elevernas och skolans utveckling innan skolan fattar beslut.
 • genom verksamhetsrådet låta föräldrar få insyn i skolans ekonomi, verksamhet och underlag för beslut rörande skolans utveckling.
 • återkoppla tagna beslut till verksamhetsrådet.
 • inför varje nytt läsår informera om skolans mål och uppdrag.
 • att hålla minst två föräldramöten per klass och läsår.
 • att hålla minst två utvecklingssamtal per elev och läsår.
 • ha en fortlöpande information till skolans föräldrar om vad som händer inom den egna skolan.
 • respektive skola utformar informationen så den blir lättförståelig och lätt
  t
  illgänglig. 
 • hålla skolan öppen för insyn och besök.

Det här förväntar vi oss av dig som förälder:

att du engagerar dig i ditt barns skolarbete och skolgång och bidrar med din föräldrakunskap om det egna barnet.  

Uppdaterad 2018-08-09