Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Kulturskolans kurser

Tjänsten

Kulturskolan erbjuder kurser inom musik, dans, teater och bild/form. Kurserna vänder sig till barn från tre månaders ålder och uppåt, men även till vuxna. Därutöver kan du också möta Kulturskolans lärare när vi samverkar med den obligatoriska skolan och med föreningslivet.

För att du som deltagare i Kulturskolans verksamhet ska veta vad du kan förvänta dig av den undervisning som Kulturskolan bedriver har kultur- och föreningsnämnden fastställt detta kvalitetsåtagande. Kvalitetsåtagandet lyfter fram de delar som deltagare och deras målsmän, personal och politiker i dialog har bedömt som mest viktiga för att verksamheten ska upplevas positivt.

Vi åtar oss att

  • erbjuda våra deltagare minst 27 lektionstillfällen, grupp eller enskilt, per verksamhetsår
  • lektionerna är minst 20 minuter
  • så långt som möjligt utforma verksamheten efter deltagarens förmåga och önskemål. Detta sker bl.a. genom elevsamtal som genomförs 1 gång per år   
  • ge deltagarna möjlighet till social utveckling genom deltagande i orkester-/kör-och andra gruppverksamheter
  • informera deltagare och föräldrar om förändringar, tillägg etc i deltagarens kurstider i så god tid som möjligt på vår hemsida www.karlskoga.se/kulturskolanlänk till annan webbplats
  • inställda lektioner informeras på telefonsvarare och hemsida enligt information från kulturskolans lärare

Det här förväntar vi oss av dig

  • att du som deltagare eller förälder är tydlig i vad du förväntar dig av oss
  • att du ger oss den information vi behöver för att kunna göra ett gott jobb. Exempelvis information om speciella behov som deltagaren har, olika typer av funktionsnedsättning
  • att du respekterar överenskommelser i form av tider, scenklädsel etc
  • att du hör av dig om du inte tycker att vi uppfyller kvalitetsåtagandet


Uppdaterad 2014-10-02