Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Lokalbokningen

Tjänsten

Hos kultur- och föreningsförvaltningen, lokalbokningen, kan föreningar, företag och privatpersoner boka följande lokaler;

 • Kommunens idrottslokaler, tidigast fr o m kl 16.00 vardagar samt lördagar och söndagar
 • Fritidsanläggningar t ex Nobelstadion, Kemab Arena, Nobelhallen, uterinken
 • Nya Folkets Hus, mötes- och festlokaler

Vad är ett kvalitetsåtagande?

Ett kvalitetsåtagande är en beskrivning av vad kommuninvånarna/brukarna kan förvänta sig av de kommunala tjänsterna utifrån befintliga resurser, organisation och kompetens.

Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog med representanter för brukare, personal och politiker.

Vi åtar oss att

 • vara tillgängliga för bokning via personligt besök, telefon, telefonsvarare eller
  e-post
 • ge besked om din bokningsförfrågan inom tre arbetsdagar
 • ge tydlig information vid bokningstillfället och i bokningsbeskedet
 • om problem vid uthyrningen uppstår kvällstid samt lördagar och söndagar är personal på Nobelanläggningarna behjälplig
 • ge tydlig och aktuell information via kommunens hemsida
 • befintlig teknisk utrustning fungerar i lokalerna
 • anslå scheman i lokalerna över placering av inventarier och material samt uppgift om telefon till personal

Det här förväntar vi oss av dig

 • att du är tydlig i vad du förväntar dig av oss
 • att du ger oss den information vi behöver för att kunna utföra ett gott jobb
 • att du som hyresgäst ställer i ordning lokalen efter att du använt den, ser till att lampor är släckta, vattenkranar avstängda samt att fönster och dörrar är låsta
 • att ledaren för verksamheten kommer först och lämnar lokalen sist
 • att du hör av dig om du inte tycker att vi uppfyller kvalitetsåtagandet
Uppdaterad 2014-11-11